סוגי אבחונים - אפיקים - מכון לאבחונים פסיכולוגיים

סוגי אבחוניםאבחון פסיכודיאגנוסטי הינו אבחון פסיכולוגי מעמיק, אשר מאפשר בחינה רב-תחומית בנוגע להיבטים אישיותיים של הנבדק.

האבחון הפסיכודיאגנוסטי נערך על מנת לנתח לעומק היבטים אישיותיים, רגשיים וקוגניטיביים של המאובחן. מטרת האבחון הינה להעריך את המאובחן ולהמליץ לגבי סוגיות הקשורות לחייו. מסקנות מאבחונים פסיכודיאגנוסטיים מסייעים בהכרעות בסוגיות אשר קשורות לשילוב במסגרות, דרכי טיפול ועוד.


אנחנו באפיקים רואים באבחון הפסיכודיאגנוסטי את לב העשייה האבחונית. 

הפסיכולוגים אשר עורכים אבחונים פסיכודיאגנוטיים מיומנים בהעברת מבדקים אשר משלבים כלים השלכתיים, אשר בחינתם מצריכה ידע וניסיון קליני, וכן כלי מבדק עכשוויים ומתוקפים מחקרית.

אבחון ממוקד בשאלות אבחונית: מכון אפיקים חורט על דגלו עריכה של אבחונים מעמיקים ומקצועיים, אך גם בהירים להבנה, ותמציתיים במידת הצורך, אשר ממוקדים בשאלות האבחוניות. בנוסף, האבחונים באפיקים כוללים מתן משקל להמלצות מפורטות בעקבות המסקנות באבחון, וייעוץ בנוגע אליהן.
ייעודו של אבחון תקשורת (ASD) הינו בירור בנוגע לקיומם של התנהגויות ולקויים אשר ניתן לשייכן לרצף של תופעות המכונות "הספקטרום האוטיסטי"- Autism spectrum disorder (ASD) . הספקטרום האוטיסטי מתייחס לשילוב בין תופעות בשלושה תחומים:

  1. בתחום הבין-אישי ובזירה החברתית - קשיים שונים ביכולת ליצירת קשר בין אישי הדדי ומותאם, וצמצום ביחסים החברתיים.
  2. התחום המילולי - עיכובים ברכישת השפה וקשיים שונים ביכולות השפתיות ובדיבור.
  3. התחום ההתנהגותי - תופעות אשר קשורות להתנהגויות מצומצמות וחזרתיות, וקושי בהסתגלות לשינויים.

התופעות השונות ברצף מתייחסות לעוצמות שונות של התנהגויות וליקויים, מינונים שלהם, והקשר התפתחותי. במכון אפיקים, באמצעות שימוש במבחנים ייעודיים ועדכניים בתחום, נערך מיפוי של התופעות, בירור בנוגע לשיוכן האפשרי לרצף האוטיסטי, ובמידת הצורך - אבחנה בנוגע לדרגתן ביחס לרמות תפקוד שונות. בנוסף, מושם דגש בנוגע להכוונה של המשפחה או היחיד אשר פנו לאבחון בנוגע למשמעותם של האבחנות שהתקבלו וישומן של ההמלצות שבסופן.

אבחוני התקשורת במכון אפיקים נערכים לכל הגילאים, בהתאם לדרישות עדכניות על פי חוזה מנכ"ל של משרד הבריאות (קישור). במידת הצורך, לשם השלמה תהליך האבחון, נערכת הפנייה להערכה של פסיכיאטר או נוירולוג.
אבחון פסיכולוגי- התפתחותי מיועד לפעוטות החל מגיל שנה, כאשר יש חשש לקשיים בהתפתחותם. חשש לקשיים בהתפתחות יכול לעלות בעקבות תשומת לב למגוון של התנהגויות ותופעות- תנועתיות רבה וחוסר שקט, התנהגות סוערת, הסתגרות, עיכוב וקשיים ברכישת שפה, קשיים בגמילה, קשיים בתקשורת הבין- אישית, ועוד.


אבחון פסיכולוגי- התפתחותי הוא אבחון רחב היקף, אשר מיועד להבין במדויק  את טיבם ומוקרם של הקשיים הנצפים, ולהציע דרכי סיוע וטיפול. האבחון הפסיכולוגי- התפתחותי כולל כלי מבדק מגוונים בתחום הפסיכולוגיה, ולעיתים קרובות משולבים בו תצפיות התנהגויות, והפניות למבדקים נלווים בתחומי הרפואה. במקרים בהם עולה חשד להפרעה על הספקטרום האוטיסטי נעשית הפניה לאבחון ייעודי בתחום זה- אבחון ADOS.אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון פסיכולוגי שנערך במשולב עם אבחון דידקטי. האבחון המשולב נערך במטרה לקבל תמונה מורחבת הנוגעת לקשיים בלימוד, ובהבנה של לקויות בלמידה ככל שישנן - בזיקה לסוגיות רגשיות ותפקודיות. תמונה מורחבת שכזו מסייעת להבין במדויק את טיבם של הקשיים, בהקשרים לימודיים ורגשיים, ולספק להם מענה מתאים.


בנוסף לשימוש בקרב כלל התלמידים, מכיתה ב' ואילך, מסקנותיו של האבחון הפסיכודידקטי חיוניות לקבלת סיוע והתאמות ללומדים בחטיבות הביניים והתיכון אשר ניגשים לבחינות הבגרות. בנוסף, אבחון פסיכודידקטי חיוני גם לקבלה של סיוע לימודי מותאם במסגרות השונות של החינוך המיוחד.

באפיקים צוות רב מקצועי של מאבחנות דידקטיות, פסיכולוגיות ופסיכולוגים מנוסים אשר עובדים בשיתוף פעולה על מנת לספק מענה אבחוני מעמיק, רחב היקף ומועיל, לכל מי שמעונין לברר בנוגע לטיבם של קשיים סביב תפקודי למידה ורגש. 

אבחון דידיקטי הוא אבחון שמטרתו לאתר לקויות וקשיים בתחומי הלמידה. לקויות וקשיים בלמידה יכולים לנבוע ממקורות שונים, למשל- מתחומי הקשב והריכוז, מתחומי השפה, תחומי המוטוריקה ועוד. באבחון הדידיקטי ניתן להצביע באופן מדויק על המקורות לקשיים, לתאר את טיבם ואת עוצמתם.


בנוסף, באבחון הדידקטי ניתן למפות נקודות חוזק וחולשה בתפקודי הלמידה, ובעקבות זאת לבנות תכנית ללמידה מתקנת, ולהקניה של אסטרטגיות למידה רלוונטיות בהתאם לקשיים. אבחון דידקטי כולל גם המלצות מפורטות לבתי ספר ולמוסדות חינוך בנוגע להתאמות בלמידה ולדרכי סיוע.

אנחנו באפיקים רואים באבחון הדידיקטי כלי אבחוני אשר יכול לסייע לכל מי שמתקשה בלימוד להבין את קשייו, ולמצוא לעצמו, יחד עם תמיכה סביבתית מתאימה, אפיקים להקדמות והצלחה.אבחון נוירופסיכולוגי הינו אבחון רחב היקף אשר במסגרתו נבחנות סוגיות הקשורות להשפעותיהן של פגיעות ראש, או ליקויים נוירולוגיים, על הקוגניציה, הרגש וההתנהגות. הפנייה לאבחון נוירופסיכולוגי  יכולה לנבוע, אם כך, הן מרצון לברר בנוגע להשפעות של פגיעות וחבלות ספציפיות, והן מרצון לברר בנוגע לקיומם ולהשפעתם של מהלכים נוירולוגים "נסתרים", מולדים או כאלו שהתהוו עם הזמן (למשל, השפעות של לקויות בתחומי הקשב והריכוז). בנוסף, באבחון הנוירופסיכולוגי נבחנים היבטים קוגניטיביים, רגשיים ואישיותיים ונעמדת ההבחנה בין ההיבטים האלו ובין ההשפעות הנוירולוגיות.


אבחונים נוירופסיכולוגים באפיקים נערכים על ידי פסיכולוגים שיקומיים בעלי ניסיון בתחום, וכוללים מבדקים נוירופיסיכולוגים עדכניים, ולצדם שימוש בכלי הערכה בתחום הקוגניציה והרגש, ראיונות קליניים ומבדקי אמינות. בהתאם למקרה, האבחונים עשויים לכלול המלצות למבדקים רפואיים נוספים במידת הצורך, ותכניות שיקום בתחומי הלימודים, התעסוקה והטיפול. בנוסף, אבחונים נוירופסיכולוגים הנערכים באפיקים משמשים לצורך הערכה משפטית ולקביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי ובמשרד הביטחון.
במכון אפיקים חטיבה נרחבת בתחום האבחון והטיפול בענייני משפחה. החטיבה כוללת אנשי מקצוע מסקטורים שונים, מומחים בתחומם, והאבחונים נערכים תוך כדי קיום של קשר עם בתי המשפט ואנשי המקצוע אשר קשורים בכל מקרה. המכון נמצא ברשימת המומחים לענייני משפחה של בתי המשפט ויחידות הסיוע. 

בחטיבה נערכות בין היתר הערכות בתחומים הבאים:


אבחוני מסוגלות הורית:
אבחוני מסוגלות הורית הינם אבחונים רחבי היקף, אשר נערכים במקרים אשר בהם עולות שאלות בנוגע ליכולות של הורה לתפקד באופן סביר ומספק ביחס לצרכים של ילדיו.

מכיוון שהזכות להורות היא טבעית ועל פי רוב איננה מוגבלת, החלטות בנוגע להגבלות בקשר שבין הורה וילדיו מתקבלות בבית המשפט.

אבחוני מסוגלות הורית הינם "אבחוני הדגל" של מכון אפיקים.

בעריכתם של אבחוני המסוגלות באפיקים משתתפים פסיכולוגים מומחים ואנשי מקצוע נוספים, אשר עובדים בשיתוף פעולה, במקצועיות וברגישות, על מנת לסייע לגורמים המפנים להכריע בסוגיות המורכבות הנגזרות מבחינת מסוגלותם של הורים.
רוחב היריעה של אבחוני המסוגלות כולל מספר אבחונים שונים, כמו אבחונים דיאגנוסטיים, אבחוני אינטראקציה ומבדקים נוספים. לצורך עריכת האבחונים הללו נעשה שימוש בכלי אבחון עכשוויים ומתוקפים מחקרית. לצדם של כלי האבחון הללו, נעשה שימוש גם במבדקים פסיכולוגים מסורתיים, אשר השימוש בהם מצריך ידע וניסיון קליני.

הערכות מסוכנות:
הערכות מסוכנות עוסקות בהערכה בנוגע לסיכויים של אדם לבצע מעשה אלים- כלפי עצמו או כלפי סובביו. מדובר בהערכות רגישות, שכן יכולות להיגזר מהן המלצות בנוגע להגבלה ולפיקוח ביחס להתנהלות האישית של האדם הנבחן, ושל קשריו עם בני משפחתו ועם ילדיו. 
הערכות מסוכנות מתבצעות באפיקים על ידי פסיכולוגים קליניים מומחים ובעלי ניסיון. הערכות המסוכנות מבוססות על שימוש בכלי מבדק דיאגנוסטיים מעמיקים, אשר מעריכים יכולות בתחום הקוגיניטיביים, בוחן המציאות והשיפוט, מגנונני ויסות ובקרה, והיבטים רגשיים ואישיותיים נוספים. בנוסף לכלים הללו, הערכות מסוכנות מתייחסות להיבטים סביבתיים בחייו של הנבדק, אשר משפיעים על המסוכנות. בהתאם לצורך, משולבות לעיתים בהערכות מסוכנות גם חוות דעת של קרימינולוגים קליניים ושל פסיכיאטרים, אשר מעריכים מסוכנות על בסיס הידע המקצועי שברשותם.

המלצות לזמני שהות:

לעיתים, במצבים מורכבים, עולה צורך להכריע בנוגע לחלוקת זמני שהות של הורים עם ילדיהם. מצבים מורכבים שכאלו יכולים לנבוע ממעברים במקומות מגורים של הורים פרודים, או נסיבות ייחודיות אחרות במשפחה.
בנסיבות המורכבות הללו, על בסיס של ידע תיאורטי וניסיון קליני עשיר, אנו מציעים באפיקים מתן המלצות לחלוקה בזמני שהות והמלצות להתערבויות נדרשות נוספות.
ההמלצות מתבססות על ראיונות קלינים, קשר הדוק עם גורמי המקצוע המעורבים, וביצוע של אבחונים אשר מתאימים למקרה, כגון אבחונים פסיכודיאגנוסטיים, אבחוני מסוגלות הורית, מסוכנות ועוד.

קשר פעיל עם בתי המשפט וסיוע בהכרעות ביניים:
בשל רוחב היריעה של אבחונים הקשורים במסוגלות הורית ובסוגיות נוספות בתחום המשפחה, הגשת הממצאים הגשת הממצאים לוקחת זמן מה. בזמן הזה, על פי רוב, הקטינים ומשפחותיהם נמצאים במצב ביניים של חוסר נחת, כאשר הם ממתינים להכרעות.

בשל כך, אנחנו באפיקים נערכים לקדם את תהליכי האבחון באופן ענייני ומהיר ככל הניתן.

בנוסף, במקביל לזמן עריכת האבחון, נערך על פי רוב תהליך משפטי, אשר בו לעיתים נדרשות להתקבל הכרעות גם בטרם הוגשה חוות הדעת הסופית. בשל כך, אנחנו באפיקים דוגלים בקיומו של קשר פעיל עם בתי המשפט, וככל שניתן - במתן סיוע והגשת המלצות בהכרעות אשר אינן ניתנות לדחייה.
לבירורים בנוגע לאבחונים ולהערכות נוספות - פנו אלינו


x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.